Packing techniques

Afri-Plastics Challenge เพื่อระดมทุนโครงการแก้ปัญหาขยะ

นักประดิษฐ์ในแอฟริกาจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับขนาดโซลูชันของเสียจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่สองของการแข่งขัน Afri-plastics Challenge การแข่งขันนี้จัดทำโดย Nesta Challenges ในสหราชอาณาจักรและได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา และได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักประดิษฐ์ชาวแอฟริกันด้วยแนวคิดใหม่ๆ หรือวิธีแก้ปัญหาในระยะเริ่มต้น ส่งเสริมให้…

โปรดอ่านต่อไป เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button