Packing techniques

บริษัทนมไทยเลือกบรรจุภัณฑ์ SIG สำหรับเครื่องดื่มที่ทำจากนม

องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนซึ่งพัฒนาโดย SIG สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 'นมแห่งชาติ'

ผลิตภัณฑ์ได้รับการเปิดตัวในบรรจุภัณฑ์แบบพกพาสะดวก ml ของ SIG ซึ่งใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ SIGNATURE Full Barrier

กลุ่มเครื่องดื่มผสมผสานนมสดบริสุทธิ์และส่วนผสมจากฟาร์มในท้องถิ่น รวมทั้งผลไม้เมืองร้อนในท้องถิ่นและผักระดับพรีเมียม เพื่อให้ได้คุณภาพและประโยชน์ต่อสุขภาพ

สุชาติ จริยเลิศศักดิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า “การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ อ.ส.ค. ที่จะเป็น 'นมแห่งชาติ' โดย 2022 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้มากขึ้น เพื่อให้คนไทยได้เพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง

“สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมีฟาร์มที่มั่นคงและยั่งยืน”

ของวัตถุดิบที่ใช้สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์แบบบางของcombiblocXSlim % เชื่อมโยงกับแหล่งไม้ทดแทนและจากป่า วัสดุได้รับการรับรองอย่างอิสระผ่านระบบสมดุลมวล

กล่องบรรจุได้รับการออกแบบเพื่อรวมความยั่งยืนกับการสร้างความแตกต่างและช่วยให้ SIG จัดการกับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภค

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกและยั่งยืนแก่คนหนุ่มสาวและพนักงานในสำนักงาน

วัชรพงษ์ อึ้งศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ SIG Thailand กล่าวว่า “ในการเดินทางร่วมกับทีม อ.ส.ค. เราร่วมกันพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ของ 'นมแห่งชาติ' ที่ยั่งยืน

“เราได้สนับสนุนลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เทรนด์ในอนาคต”

ในเดือนมิถุนายน ซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศส Intermarché เลือกบรรจุภัณฑ์ SIGNATURE Full Barrier ของ SIG สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำแอปเปิ้ลบริสุทธิ์

น้ำผลไม้บรรจุอยู่ในกล่องบรรจุ combiblocPremium 1,มล. และจำหน่ายภายใต้ Les Éleveurs vous disent MERCI ของ Intermarché! ยี่ห้อ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button