Packing techniques

เดินหน้าเต็มที่สำหรับ LyondellBasell

LyondellBasell และ Evonik บริษัทเคมีภัณฑ์พิเศษของเยอรมัน ได้ลงนามในข้อตกลงในการซื้อไอน้ำแรงดันสูงที่เกิดจากก๊าซธรรมชาติ ข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้ LyondellBasell เลิกใช้ถ่านหินจากโรงไฟฟ้าในเมือง Wesseling ประเทศเยอรมนี ภายในเดือนธันวาคม 2023 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าผลิตไอน้ำและไฟฟ้าสำหรับหน่วยการผลิตทั้งหมดบนเว็บไซต์ ข้อตกลงใหม่ลด…

เพื่ออ่านต่อ โปรดสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบติดตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button